top of page

Agu Sisask sai Tõusva Päikese ordeni

Hr Agu Sisaskile Tõusva Päikese ordeni kuldsete ja hõbedaste kiirtega üleandmise tseremoonia

6. detsembril toimus suursaadiku residentsis tseremoonia, mille käigus anti hr Agu Sisaskile üle Tõusva Päikese orden kuldsete ja hõbedaste kiirtega. Tänavu mais kuulutati välja välisriikide kodanikest aumärkide saajad. Nende hulgas oli ka hr Agu Sisask, kes pälvis ordeni oma panuse eest Jaapani kirjanduse tutvustamisel Eestis ning kahepoolsete suhete edendamisel.

Tseremoonial meenutas suursaadik Kitaoka fotode abil hr. Sisaski tegevust ja selgitas tema saavutuste olulisust. Suursaadik õnnitles hr. Sisaskit ning andis tema pere ja vanade sõprade juuresolekul üle ordeni koos aukirjaga. Pidulikus meeleolus öeldud tänusõnades võrdles hr Sisask saavutatut pika teekonnaga, seejärel õnnitlesid hr. Sisaskit kõik kohalolijad. Võrratu tseremoonia sümboliseeris hästi Eesti ja Jaapani vastastikuse mõistmise süvenemist.

The ceremony to confer "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays" upon Mr. Agu Sisask

On December 6th, the ceremony to confer "The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays" upon Mr. Agu Sisask was held at the ambassador's residence. This was announced in May of this year as 2019 Spring Conferment of Decorations on Foreign Nationals, in recognition of his contribution to the introduction of Japanese literature in Estonia and the promotion of mutual understanding between Estonia and Japan.

At the ceremony, Ambassador Kitaoka looked back on the past activities of Mr. Sisask with photographs, explained again the achievements of Mr. Sisask with words of congratulations, and handed over the patent and decoration while being watched over by Mr. Agu Sisask's family and old friends. Mr. Sisask gave a remark of his appreciation also looking back his activities as a long journey, followed by blessings from each attendee in a festive atmosphere. It was a wonderful ceremony, symbolizing deepening mutual understanding between Estonia and Japan.

bottom of page