Maailma Laste Haikukonkurss „Sport“

2.-Martti-Meen_14y_male.jpg

16. Maailma Laste Haikukonkurss 2019-2020

„Sport“

Alanud on Maailma Laste Haikukonkurss, milles on juba kolmandat korda võimalik osaleda ka eesti lastel omakeelsete luuletustega.

2020. aastal toimuvate Tokyo olümpiamängude puhul on tänavuse haikukonkursi teemaks „Sport“.

Konkursi korraldajaks on Japan Airlines’i Sihtasutus (JAL Foundation) ning läbiviijaks kohapeal MTÜ Jaapani Kultuuri Koda.

Eelmistel kordadel sai konkurss Eestis väga sooja vastuvõtu osaliseks. Loodame, et ka sel aastal jätkub nii vanadel kui uutel osalejatel mahti talletada ning teistega jagada pildikesi oma mõtetest, seekord seoses spordiga.

9.-Kadriina-Kruuts_15y_female-744x1024.jpg

Haikukonkursi reeglid

Haikukonkursi teemaks on „Sport“.

Luuletuse juures hinnatakse eelkõige vahetust, lihtsust ja edasiantud hetke emotsiooni. Haiku kirjutamise reeglid on kerged ja jõukohased ka lasteaedade vanematele rühmadele. Haiku võib olla nii tõsine kui koomiline ja teemaks on tihtipeale kõige tavalisemad ja lihtsamad hetked igapäevaelust.

Osalemine:

• Üks haiku lapse kohta (välja prinditult või käsikirjas) teemal “Sport”

• Osaleja peab olema 2020 a 29. veebruaril 15-aastane või noorem
• Haikuga peab kaasnema samale lehele käsitsi joonistatud või muus tehnikas käsitsi valmistatud pilt, töö esitatakse A4 (21 cm x 29,7 cm) suuruses paberil

• Töö tagumisele küljele tuleb liimida täidetud osalusvorm (vt allpool) 

Tööd palume saata alates kuni 29. veebruarini 2020 aadressil:

 

MTÜ Jaapani Kultuuri Koda

Suur-Karja 14

10140 Tallinn

Märgusõna: HAIKU

Võistlustöö:

• Vastu võetakse kõik käsitsi tehtud kunstitööd (v.a fotod ja digitaalsed pildid)

• Iga võistlustöö peab olema lapse enda varem avaldamata originaalteos. Kõrvalseisjate (vanemate,

teiste täiskasvanute, õdede ja vendade jne) abi ei ole lubatud

• Haiku peab koosnema kolmest lühikesest reast

• Tööde (haiku ja joonistuse) avaldamisõigused kuuluvad JAL Foundation'ile

Konkursi tulemused:

Valiku kõigist vanuserühmadest teeb žürii.

Väljavalitud tööd tõlgitakse jaapani ja inglise keelde ning saadetakse edasi konkursi korraldajale Jaapanisse. Konkursi tulemused avaldatakse JAL Foundation’i kodulehel 2020. a juunis.

Konkursi antoloogias „Haiku By World Children, Vol.16“ avaldatud töid näidatakse JALi rahvusvaheliste lendude meelelahutusprogrammides Boeing 787 lennukites.

6.-Anette-Leigri_7y_female.jpg

Mis on haiku?

Haiku on  Jaapanis sündinud traditsiooniline lühiluuletus, mida tänapäeval tuntakse ja armastatakse üle kogu maailma.

JAL Sihtasutus loodab, et kui lapsed üle kogu maailma kirjutavad haikusid ühel ja samal teemal, siis avaneb väga erinevatest riikidest ja paikadest pärit eakaaslastel võimalus jagada oma tundeid ja kogemusi ning luua sidemeid.

Haiku on kolmerealine riimideta lühiluuletus, mille esimeses reas on viis, teises seitse ja kolmandas viis silpi. Klassikaline haiku sisaldab aastaajale osutavat sõna (näiteks kirsiõied viitavad kevadele, jaanimardikad suvele, värvilised lehed sügisele ja külm kuu talvele).

Haikut esimest korda kirjutades võib olla keeruline järgida 5-7-5 silbi reeglit ning kasutada aastaaegu kirjeldavaid sõnu. Seepärast ei olegi algajal haikuluuletajal oluline rangelt kinni pidada nendest reeglitest vaid pigem lihtsalt proovida kirjeldada hetke lühikese värsi vormis. Haikuluuletaja talletab hetke, kus aeg justkui peatub, kirjeldab mingit kogemust, tunnet või vaatlust ning jätab omapoolse hinnangu andmata. Iga rida sulandub kokku järgmisega juhatades sellega lugeja poeesia maailma, kus talle jäetakse ruumi reageerimiseks ja oma järelduste tegemiseks.

Haikude kirjutamine sai alguse 17. sajandi Jaapanis „mängu värsina“. Algselt oli haiku vaid lihtne sõnadega või mõtetega mängimine  ja seda ei peetud täisväärtuslikuks kirjanduseks. Masaoka Shiki (1867-1902)  väitis aga, et „haiku on kirjandus“ ning sellest ajast saadik on haikut hakatud pidama Jaapani kõige olulisemaks traditsioonilise kirjanduse vormiks. Matsuo Basho (1644-1694) on ajaloo kuulsaim haiku poeet.

Haiku on ühteaegu väga lihtne ja väga keerukas. Iga värsirida kätkeb endas maksimaalset jõudu ja tarkust. Haikudes kasutatakse lihtsaid sõnu, ent ühel sõnal võib olla palju varjundeid, millel võib olla ka sümboolne tähendus. Haiku on mõtisklev luuletus, kus hinnatakse loodust, värve, kontraste ja üllatusi. Haiku tunnetab looduserütme ja ka seda, et inimene eksisteerib loodusega kooskõlas.

Haiku on tavaliselt ühe hingetõmbe pikkune.

Seega selleks, et kirjutada head haikut tuleb luuletajal kuulatada nii kõrvade, silmade kui südamega!