Maailma Laste haikukonkurss „Linnad“

1 13_edited.jpg

17. Maailma Laste haikukonkurss „Linnad“

Taas on aeg kuulutada avatuks Maailma Laste haikukonkurss! Haikukonkursil on Eesti lastel võimalik osaleda juba neljandat korda.  2021. –2022. aastal on  haikukonkursi teemaks „Linnad“ ja kindlasti leiavad osalejad Eesti 47 linna või maailma 10 000 linna seast hulganisti inspiratsiooni. 

 

Konkursi korraldajaks on Japan Airlines’i Shtasutus (JAL Foundation) ning läbiviijaks Eestis MTÜ Jaapani Kultuuri Koda. JAL Foundation loodab, et kui lapsed üle kogu maailma kirjutavad haikusid ühel ja samal teemal, siis avaneb väga erinevatest riikidest ja paikadest pärit eakaaslastel võimalus jagada oma tundeid ja kogemusi ning luua uusi püsivaid sidemeid.

 

Haikukonkurss on eelnevatel aastatel pälvinud Eestis väga sooja vastuvõtu ja usume, et ka sel aastal saabub meile rohkelt meisterlikke haikusid. Ootame nii eelnevalt osalenuid kui ka uusi osalejaid ja loodame, et leiate mahti talletada ning teistega jagada pildikesi oma mõtetest, seekord seoses linnadega.

 

Haiku on Jaapanis sündinud traditsiooniline lühiluuletus, mida tänapäeval tuntakse ja armastatakse üle kogu maailma. Luuletuse juures hinnatakse eelkõige vahetust, lihtsust ja edasiantud hetkeemotsiooni. Haiku kirjutamise reeglid on kerged ja jõukohased ka lasteaaia vanematele rühmadele. Haiku võib olla nii tõsine kui koomiline ja teemaks on tihtipeale kõige tavalisemad ja lihtsamad hetked igapäevaelust.

 

Võistlustöid ootame 2022. aasta  28. veebruarini! 

Haikukonkursi reeglid

Osalemine:

 • Igal osalejal tuleb saata üks haiku teemal “Linnad”.

 • Osaleja peab olema 2022. a 28. veebruaril 15-aastane või noorem.

 • Haikuga samale lehele tuleb käsitsi joonistada või muus tehnikas käsitsi valmistada pilt, töö esitada A4 (21 cm x 29,7 cm) suuruses paberil.

 • Töö tagumisele küljele tuleb liimida täidetud osalusvorm

 

Võistlustöö:

 • Vastu võetakse kõik käsitsi tehtud kunstitööd (ei sobi fotod ja digitaalsed pildid).

 • Iga võistlustöö peab olema lapse enda varem avaldamata originaalteos. Kõrvalseisjate    (vanemate, teiste täiskasvanute, õdede ja vendade jne) abi ei ole lubatud.

 • Haiku peab koosnema kolmest lühikesest reast.

 • Tööde (haiku ja joonistuse) avaldamisõigused kuuluvad JAL Foundation'ile.

 

Kuhu saata valminud töö?

Töö palume saata kuni 28. veebruarini 2022 aadressil:

MTÜ Jaapani Kultuuri Koda

Suur-Karja 14

10140 Tallinn

Märgusõna: HAIKU

Konkursi tulemused:

 • Valiku kõigist vanuserühmadest teeb žürii.

 • Parimad tööd avaldame ajakirjas Hea Laps.

 • Väljavalitud tööd tõlgitakse jaapani ja inglise keelde ning saadetakse edasi konkursi korraldajale Jaapanisse. Konkursi tulemused avaldatakse JAL Foundation’i kodulehel 2022. a augustis. Konkursi antoloogias „Haiku By World Children“ avaldatud töid näidatakse JAL rahvusvaheliste lendude meelelahutusprogrammides Boeing 787 lennukites.

 • 17. Maailma Laste haikukonkursi tulemused teeme teatavaks Jaapani Kultuuri Koja Facebooki lehel

Mis on haiku?

Haiku on  Jaapanis sündinud traditsiooniline lühiluuletus, mida tänapäeval tuntakse ja armastatakse üle kogu maailma. Haikude kirjutamine sai alguse 17. sajandi Jaapanis „mängu värsina“. Algselt oli haiku vaid lihtne sõnadega või mõtetega mängimine ja seda ei peetud täisväärtuslikuks kirjanduseks. Masaoka Shiki (1867-1902) väitis aga, et „haiku on kirjandus“ ning sellest ajast saadik on haikut hakatud pidama Jaapani kõige olulisemaks traditsioonilise kirjanduse vormiks. Matsuo Basho (1644-1694) on ajaloo kuulsaim haikupoeet.

 

Haiku on kolmerealine riimideta lühiluuletus, mille esimeses reas on viis, teises seitse ja kolmandas viis silpi. Klassikaline haiku sisaldab aastaajale osutavat sõna (näiteks kirsiõied viitavad kevadele, jaanimardikad suvele, värvilised lehed sügisele ja külm kuu talvele). Haikut esimest korda kirjutades võib olla keeruline järgida 5-7-5 silbi reeglit ja kasutada aastaaegu kirjeldavaid sõnu. Seepärast ei olegi algajal haikuluuletajal oluline reeglitest rangelt kinni pidada vaid pigem lihtsalt proovida kirjeldada hetke lühikese värsi vormis.

 

Haikuluuletaja talletab hetke, kus aeg justkui peatub, kirjeldab mingit kogemust, tunnet või vaatlust ning jätab omapoolse hinnangu andmata. Iga rida sulandub kokku järgmisega juhatades sellega lugeja poeesia maailma, kus talle jäetakse ruumi reageerimiseks ja oma järelduste tegemiseks.

 

Haiku on ühteaegu väga lihtne ja väga keerukas. Iga värsirida kätkeb endas maksimaalset jõudu ja tarkust. Haikudes kasutatakse lihtsaid sõnu, ent ühel sõnal võib olla palju varjundeid, millel võib olla ka sümboolne tähendus. Haiku on mõtisklev luuletus, kus hinnatakse loodust, värve, kontraste ja üllatusi. Haiku tunnetab looduse rütme ja ka seda, et inimene eksisteerib loodusega kooskõlas.

 

Haiku on tavaliselt ühe hingetõmbe pikkune.

 

Seega selleks, et kirjutada head haikut, tuleb luuletajal kuulatada nii kõrvade, silmade kui südamega!

Tokyo

Lisamaterjalid

Haikukonkursi poster (pdf)

Haikukonkursi osalusvorm (pdf)

Kuidas kirjutada haikut? (Toetav juhend eesti keeles, inglise keeles, vene keeles)

Konkurssi tutvustav video (inglise k)

16. Maailma Laste haikukonkursi tulemuste ja töödega saate tutvuda siin!