top of page

18. 
Maailma laste haiku-konkurss


 

Taas on aeg kuulutada avatuks Maailma laste haikukonkurss! Haikukonkursil on Eesti lastel võimalik osaleda juba viiendat korda.  2023. –2024. aastal on  haikukonkursi teemaks „PEREKOND“.

 

Konkursi korraldajaks on Japan Airlines’i Sihtasutus (JAL Foundation) ning läbiviijaks Eestis MTÜ Jaapani Kultuuri Koda. JAL Foundation usub, et kui lapsed üle kogu maailma kirjutavad haikusid ühel ja samal teemal, siis avaneb väga erinevatest riikidest ja paikadest pärit eakaaslastel võimalus jagada oma tundeid ja kogemusi ning luua uusi püsivaid sidemeid.

 

Haikukonkurss on eelnevatel aastatel pälvinud Eestis väga sooja vastuvõtu ja usume, et ka sel aastal saabub meile rohkelt meisterlikke haikusid. Ootame nii eelnevalt osalenuid kui ka uusi osalejaid ja loodame, et leiate mahti talletada ning jagada pildikesi oma mõtetest teemal perekond.

 

Haiku on Jaapanis sündinud traditsiooniline lühiluuletus, mida tänapäeval tuntakse ja armastatakse üle kogu maailma. Luuletuse juures hinnatakse eelkõige vahetust, lihtsust ja edasiantud hetkeemotsiooni. Haiku kirjutamise reeglid on kerged ja jõukohased ka lasteaia vanematele rühmadele. Haiku võib olla nii tõsine kui koomiline ja teemaks on tihtipeale kõige tavalisemad ja lihtsamad hetked igapäevaelust.

Võistlustöid ootame 2024. aasta  15. jaanuarini!

 

 Osale oma emakeelse haikuga Maailma laste haikukonkursil!

  

Osalemine:

・Üks haiku koos joonistusega lapse kohta (välja prinditult või käsitsi) teemal “Perekond”.

・Osaleja peab olema 15.01.2024 15-aastane või noorem.

・Haikuga peab kaasnema samale lehele käsitsi joonistatud või muus tehnikas käsitsi valmistatud pilt, töö esitatakse A4 (21 cm x 29,7 cm) suuruses paberil.

・Töö tagumisele küljele tuleb liimida täidetud osalusvorm.

Võistlustöid ootame 2024. aasta  15. jaanuarini!

 

 

Töö palume saata Jaapani Kultuur Kojale kuni 15. jaanuarini 2024 aadressil:

Kopli 25

10412 Tallinn

märksõna HAIKU

 

Võistlustöö:

・Vastu võetakse kõik käsitsi tehtud kunstitööd (v.a fotod ja digitaalsed pildid).

・Iga võistlustöö peab olema lapse enda varem avaldamata originaalteos. Kõrvalseisjate (vanemate,teiste täiskasvanute, õdede ja vendade jne) abi ei ole lubatud.

・Haiku peab koosnema kolmest lühikesest reast.

・Tööde (haiku ja joonistuse) avaldamisõigused kuuluvad JAL Foundation’ ile.

 

Konkursi tulemused (Eesti):

  • Valiku kõigist vanuserühmadest teeb žürii.

  • Tulemused tehakse avalikuks 2024. aasta juunis (Jaapani Kultuuri Koja Facebooki lehel).

  • Võitjad valitakse igas osalejariigis ning nad saavad tunnistuse ja auhinna.

  • Parimad tööd avaldatakse ajakirjas Hea Laps.

  • Väljavalitud tööd tõlgitakse jaapani ja inglise keelde ning saadetakse edasi konkursi korraldajale Jaapanisse. 

Eriauhind (ülemaailmne):

  • Jaapanikeelse haikukonkursi ja piirkondlike haikukonkursside peaauhindade võitjate hulgast valitakse välja kolm kõige silmapaistvamat tööd.

  • Kuld-, hõbe- ja pronksauhinna võitjad kutsutakse Tokyos toimuvale auhinnatseremooniale.

  • Võitjad valitakse välja JAL Foundationi kokkukutsutud žürii poolt. Kõik kolm võitjat saavad 100,000 jeeni Jaapanis reisimise ja majutuse jaoks. Nii välisriigi kui ka Jaapani elanikud saavad edasi-tagasi lennupiletid (turistiklassis) kahele Tokyosse.

  • Eriauhinna tseremoonia Toimub 2024. aasta juulis.

  • Võitnud haikud avaldatakse koos autori nime, vanuse ja võistluse korraldajariigi nimega.


Palun võta küsimuste korral ühendust!

jaapani.keskus@gmail.com

+372 585 01 889 (Elsa-Maria)

18. Maailma laste haikukonkurss

 

Osaluvorm
Osalemine
Võislustöö

Mis on haiku?

Haiku on  Jaapanis sündinud traditsiooniline lühiluuletus, mida tänapäeval tuntakse ja armastatakse üle kogu maailma. Haikude kirjutamine sai alguse 17. sajandi Jaapanis „mängu värsina“. Algselt oli haiku vaid lihtne sõnadega või mõtetega mängimine ja seda ei peetud täisväärtuslikuks kirjanduseks. Masaoka Shiki (1867-1902) väitis aga, et „haiku on kirjandus“ ning sellest ajast saadik on haikut hakatud pidama Jaapani kõige olulisemaks traditsioonilise kirjanduse vormiks. Matsuo Basho (1644-1694) on ajaloo kuulsaim haikupoeet.

 

Haiku on kolmerealine riimideta lühiluuletus, mille esimeses reas on viis, teises seitse ja kolmandas viis silpi. Klassikaline haiku sisaldab aastaajale osutavat sõna (näiteks kirsiõied viitavad kevadele, jaanimardikad suvele, värvilised lehed sügisele ja külm kuu talvele). Haikut esimest korda kirjutades võib olla keeruline järgida 5-7-5 silbi reeglit ja kasutada aastaaegu kirjeldavaid sõnu. Seepärast ei olegi algajal haikuluuletajal oluline reeglitest rangelt kinni pidada vaid pigem lihtsalt proovida kirjeldada hetke lühikese värsi vormis.

 

Haikuluuletaja talletab hetke, kus aeg justkui peatub, kirjeldab mingit kogemust, tunnet või vaatlust ning jätab omapoolse hinnangu andmata. Iga rida sulandub kokku järgmisega juhatades sellega lugeja poeesia maailma, kus talle jäetakse ruumi reageerimiseks ja oma järelduste tegemiseks.

 

Haiku on ühteaegu väga lihtne ja väga keerukas. Iga värsirida kätkeb endas maksimaalset jõudu ja tarkust. Haikudes kasutatakse lihtsaid sõnu, ent ühel sõnal võib olla palju varjundeid, millel võib olla ka sümboolne tähendus. Haiku on mõtisklev luuletus, kus hinnatakse loodust, värve, kontraste ja üllatusi. Haiku tunnetab looduse rütme ja ka seda, et inimene eksisteerib loodusega kooskõlas.

 

Haiku on tavaliselt ühe hingetõmbe pikkune.

 

Seega selleks, et kirjutada head haikut, tuleb luuletajal kuulatada nii kõrvade, silmade kui südamega!

Kuula ka Vikerraadio ja KUKU Raadio saadet, milles Maarja Yano räägib haikudest ja eelmise korra haikukonkursist! 

Lisamaterjalid

Mis on haiku?
bottom of page