top of page

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

MTÜ Jaapani Kultuuri Koja täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused

Õppekeskkonna ja -protsessi kvaliteet


1. Koolitustega seotud info avaldatakse Jaapani Kultuuri Koja (JKK) kodulehel ja FB lehel ning vajadusel jagatakse huvilistele lisainfot nii meili kui ka telefoni teel.
2. Koolitusele saab registreeruda e-kirja või elektroonilise registreerimisankeedi teel. Kõigi registreerunutega võetakse enne keelekoolituse algust ühendust ja saadetakse täpne info koolituse kohta.
3. Kursusega liitunud õppijale pakub JKK ühe tasuta proovitunni, et õppija saaks veenduda kursuse taseme ja grupi sobivuses.
4. JKK väljastab õppijale tunnistuse täienduskoolituse lõpetamise kohta juhul, kui õppija saavutab õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid, sooritades positiivselt kursuse lõputesti. Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 51% õigeid vastuseid. Õppijale, kes osales koolitusel, kuid ei soovinud lõputesti sooritada, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.
5. Õpetaja viib õppetöö käigus õppijate hulgas perioodiliselt läbi edasijõudmisteste, et kontrollida materjali omandamist.
6. Kõik kontaktkoolitused toimuvad nõuetele vastavates koolitusruumides.
7. E-kursused toimuvad Zoomi keskkonnas.
8. Kursuse või õppeaasta lõppedes edastab JKK osalejatele tagasisideankeedi, et koguda infot õppijate rahulolu ja arvamuste kohta ning parandada õppeprotsessi.

Õppekavade kvaliteet


1. Iga keelekoolituse läbiviimise aluseks on täienduskoolituse õppekava.
2. Täienduskoolituse õppekavad on vastavuses Täiskasvanute koolituse seaduses ja Täienduskoolituse standardis sätestatuga.
3. Õppekavasid täiendatakse vastavalt vajadusele koostöös keeleõpetajatega.

Koolitajate kvaliteet
1. JKK õpetajatel on vajalik kvalifikatsioon jaapani keele õpetamiseks. Õpetajad räägivad jaapani keelt emakeelena või on omandanud jaapani keele C1 tasemel. Õpetajatel on varasem keele õpetamise kogemus.
2. JKK viib iga õppeaasta lõpus (või vajadusel sagedamini) õpetajatega läbi individuaalse vestluse, et saada tagasisidet õpilaste edasijõudmise ja ilmnenud probleemide kohta ning kavandada järgmisi kursusi.
3. Õpetajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate kirjaliku tagasiside põhjal.

Koolitajate kvaliteet


1. JKK õpetajatel on vajalik kvalifikatsioon jaapani keele õpetamiseks. Õpetajad räägivad jaapani keelt emakeelena või on omandanud jaapani keele C1 tasemel. Õpetajatel on varasem keele õpetamise kogemus.
2. JKK viib iga õppeaasta lõpus (või vajadusel sagedamini) õpetajatega läbi individuaalse vestluse, et saada tagasisidet õpilaste edasijõudmise ja ilmnenud probleemide kohta ning kavandada järgmisi kursusi.
3. Õpetajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate kirjaliku tagasiside põhjal.

 

bottom of page